เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2562

บริษัท บีม คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้มอบเงินสนับสนุนการขุดลอกหนองเชียงมอง

หมู่ 3 บ้านคำไฮ ต.หนองโก อ.กระนวน จ.ขอนแก่น เพื่อให้ เพื่อเป็นที่กักเก็บน้ำไว้ใช้ของชาวบ้านและป้องกันน้ำกัดเซาะถนน
ดูรายละเอียด

ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ผลิตไฮโดรเจน

พลังงานแสงอาทิตย์ถูกมองว่าเป็นทางออกที่ดีที่สุดในการจัดการกับวิกฤติพลังงานในปัจจุบันและภาวะโลกร้อน รวมถึงวิกฤติสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการบริโภคเชื้อเพลิงจากซากดึกดำบรรพ์ หรือฟอสซิล อย่างน้ำมันดิบ ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน ที่มากเกินไป ทว่าแหล่งพลังงานสะอาดและไม่มีวันหมดอย่างพลังงานแสงอาทิตย์กลับเป็นเรื่องยากที่จะรวบรวมและจัดเก็บไว้
ดูรายละเอียด

ไฟฟ้าแสงอาทิตย์ วิถีที่มั่นคง...ยั่งยืน

ทั้ง...สงครามทางการค้า ภาวะเศรษฐกิจโลกที่ผันผวน กำลังจะกลับมาเป็นปัจจัยหลักกระทบเศรษฐกิจของประเทศอีกครั้ง และประเทศไทยยังคงเป็นประเทศที่ต้องพึ่งพาเรื่องของ “พลังงาน” ที่เน้นไปที่ พลังงาน “ฟอสซิล” เป็นหลัทั้งเรื่องของการคมนาคมขนส่ง เรื่องของพลังงานในครัวเรือน และเรื่องของ “พลังงาน” ในภาคอุตสาหกรรม ที่เป็นหัวใจของการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ
ดูรายละเอียด

One Power Co.,Ltd

9/279 อาคารปิยะภิรมย์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานครฯ 10900
02-587-5656 , 092-336-4442

One Power Co.,Ltd © 2020