ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ผลิตไฮโดรเจน

พลังงานแสงอาทิตย์ถูกมองว่าเป็นทางออกที่ดีที่สุดในการจัดการกับวิกฤติพลังงานในปัจจุบันและภาวะโลกร้อน รวมถึงวิกฤติสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการบริโภคเชื้อเพลิงจากซากดึกดำบรรพ์ หรือฟอสซิล อย่างน้ำมันดิบ ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน ที่มากเกินไป ทว่าแหล่งพลังงานสะอาดและไม่มีวันหมดอย่างพลังงานแสงอาทิตย์กลับเป็นเรื่องยากที่จะรวบรวมและจัดเก็บไว้
แต่ใช่ว่าจะไม่มีหนทางเพราะนักวิทยาศาสตร์ด้านวัสดุศาสตร์จากมหาวิทยาลัยนาโกยา ในญี่ปุ่น นำเสนองานวิจัยพัฒนานาโนเทคโนโลยีแบบใหม่ในการใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตไฮโดรเจน ทีมเผยว่าได้ออกแบบการเชื่อมประสานระบบแสง 1 และระบบแสง 2 ของไซยาโนแบคทีเรียบนอนุภาคนาโนทองคำ ที่เรียกว่า PSI-GNP-PSII ซึ่งสามารถใช้เป็นขั้นตอนวิธีในการพัฒนาระบบสังเคราะห์แสงกึ่งเทียม โดยใช้นาโนเทคโนโลยีที่ขับเคลื่อนด้วยแสงและแยกน้ำเพื่อสร้างไฮโดรเจน เรียกง่ายๆ ว่าเป็นการสังเคราะห์แสงเลียนแบบการสังเคราะห์แสงตามธรรมชาติ แต่สามารถสร้างเชื้อเพลิงได้โดยตรง เช่น แอลกอฮอล์และไฮโดรเจนนี่อาจเป็นกุญแจสำคัญในการแก้ปัญหาด้านพลังงานในอนาคต รวมถึงช่วยพัฒนาอุปกรณ์นาโนเพื่อแยกแสงขับเคลื่อนด้วยน้ำสำหรับผลิตไฮโดรเจนจากน้ำโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์.
ที่มา
https://www.thairath.co.th/news/foreign/1874236

One Power Co.,Ltd

9/279 อาคารปิยะภิรมย์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานครฯ 10900
02-587-5656 , 092-336-4442

One Power Co.,Ltd © 2020