บริษัท ชายน์ เอ็นเนอร์จี จำกัด

ทะเบียนการค้า

0105554029239

วันที่เปิดดำเนินการ

วันที่ 5 กันยายน 2559

ทุนจดทะเบียน

30,000,000 บาท

กรรมการบริษัท

นายเจนวิทย์ รุ่งกิจวรเสถียร และ นายกฤษฎา เจริญกลกิจ

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

9/279 ซอยรัชประชา1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

รายละเอียดโครงการ

โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินกับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร พ.ศ.2560, สหกรณ์ประมงจังหวัดบุรีรัมย์ จำกัด(4MW))

One Power Co.,Ltd

9/279 อาคารปิยะภิรมย์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานครฯ 10900
02-587-5656 , 092-336-4442

One Power Co.,Ltd © 2020