มอบเงินสนับสนุนการขุดลอกหนองเชียงมอง

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 บริษัท บีม คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้มอบเงินสนับสนุนการขุดลอกหนองเชียงมอง หมู่ 3 บ้านคำไฮ ต.หนองโก อ.กระนวน จ.ขอนแก่น เพื่อให้ เพื่อเป็นที่กักเก็บน้ำไว้ใช้ของชาวบ้านและป้องกันน้ำกัดเซาะถนน

One Power Co.,Ltd

9/279 อาคารปิยะภิรมย์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานครฯ 10900
02-587-5656 , 092-336-4442

One Power Co.,Ltd © 2020